Šeimos teisė

Santuokinio amžiaus sumažinimas, ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimas.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės, gyvenimo skyrium nustatymas (separacija); kaltės dėl santuokos nutraukimo ir neturtinės žalos iš kaltojo sutuoktinio priteisimas; santuokoje įgyto turto padalijimas, sutuoktinio, nukentėjusio nuo kito sutuoktinio nesąžiningų veiksmų tvarkant šeimos turtą (nuslepiant turtą, turtą registruojant kitų asmenų vardu ir pan.) teisių gynimas, sutuoktinio investavusio asmenines lėšas į šeimos turtą teisių gynimas, sutuoktinių turto tvarkymo klausimai.

Ginčai dėl vaikų: vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su tėvais bei artimaisiais giminaičiais (paprastai seneliais) tvarkos nustatymas, uzufrukto į gyvenamąją patalpą nepilnamečių vaikų naudai nustatymas, išlaikymo (alimentų) vaikams, taip pat ir išlaikymo įsiskolinimo, priteisimas, priteistų alimentų dydžio ir formos pakeitimas.

Išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimas.

Tėvystės (motinystės) teisių apribojimas, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo klausimai.

Įvaikinimas.

Globos, rūpybos pilnamečiams ir nepilnamečiams nustatymas.

Asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Paveldėjimo teisė

Konsultuojame klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu ir atsisakymu.

Rengiame dokumentus teismui dėl palikimo pagal apyrašą priėmimo, dėl juridinio fakto, kad įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatymo; atstovaujame įpėdinių interesams teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.

Asmens teisių gynimas

Atstovaujame Klientams ginant asmens teisę į vardą, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, dalykinę reputaciją, atvaizdą, pacientų teises. Teikiame konsultacijas.

Sutarčių teisė

Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.

Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.

Atstovaujame Kliento interesams ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Skolų išreikalavimas

Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.

Atstovaujame Kliento interesamss ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Darbo teisė

Teikiame konsultacijas darbuotojams ir darbdaviams.

Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.

Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesams darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Bendraturčių santykiai

Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.

Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.

Žalos atlyginimas

Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teikiame konsultacijas.

Atstovavimas sprendžiant ginčus

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus teisme bei siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.

Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Baudžiamoji teisė

Atstovaujame Klientus baudžiamajame procese. Teikiame konsultacijas.

Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Darbo teisė

Konsultuojame darbuotojus ir darbdavius.

Rengiame darbo sutarčių, pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių projektus, atliekame jų teisinį įvertinimą.

Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesams darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Skolų administravimas

Konsultuojame skolų išreikalavimo teisiniais klausimais.

Atstovaujame Kliento interesams ikiteisminėje ir teisminėje skolų išreikalavimo stadijoje, rengiame pretenzijas, ieškinius, pareiškimus, atstovaujame derybose.

Įmonių teisė

Rengiame visų formų įmonių, filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos dokumentus.

Konsultuojame įmonių valdymo klausimais, rengiame reikalingus dokumentų projektus.

Konsultuojame akcininkų teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimais, atstovaujame derybose bei teisme.

Rengiame valdymo organų sprendimų projektus, akcininkų sprendimų protokolus didinant ir mažinant įstatinį kapitalą bei kitais aktualiais klausimais.

Sutarčių teisė

Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, tiekimo, distribucijos, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.

Atstovaujame Kliento interesams ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Statybų teisė

Konsultuojame statybų teisės klausimais.

Rengiame generalinės rangos, rangos, subrangos, medžiagų tiekimo sutarčių projektus.

Atstovaujame Klientų, – statytojų, užsakovų, rangovų, tiekėjų interesams santykiuose su kitais statybų proceso dalyviais, dalyvaujame sprendžiant iškilusius ginčus ir esant reikalui atstovaujame Klientų interesams teismuose.

Viešieji pirkimai

Konsultuojame dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose klausimais.

Atstovaujame klientų interesams ginčuose kylančiuose iš viešųjų pirkimų.

Bendraturčių santykiai

Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.

Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.

Bankroto, restruktūrizavimo teisė

Konsultuojame bankroto ir restruktūrizavimo teisės klausimais.

Rengiame kreipimosi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo dokumentus, ieškinius dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir žalos kreditoriui atlyginimo. Atstovaujame kreditorių interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose.

Žalos atlyginimas

Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje.

Teikiame konsultacijas.

Atstovavimas sprendžiant ginčus

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus, siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.

Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Baudžiamoji teisė

Atstovaujame Klientams baudžiamajame procese.

Teikiame konsultacijas.

Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.