Nuotrauka

Viešieji pirkimai

Konsultuojame dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose klausimais.
 
Atstovaujame klientų interesus ginčuose kylančiuose iš viešųjų pirkimų.