Nuotrauka

Baudžiamoji teisė

Atstovaujame Klientus baudžiamajame procese. Teikiame konsultacijas.

Giname nukentėjusiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Rengiame civilinius ieškinius dėl nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.