Nuotrauka

Asmens teisių gynimas

Atstovaujame Klientus ginant asmens teisę į vardą, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, dalykinę reputaciją, atvaizdą, pacientų teises. Teikiame konsultacijas.